fbpx

Geldig vanaf 15 januari 2020

Onze missie is om hoogopgeleide vrouwen te helpen hun potentieel te ontdekken en succesvol te zijn. Ons platform is ontwikkeld om de mogelijkheden onder de aandacht van onze leden te brengen door discussie, leren, kennisuitwisseling en nieuwe mogelijkheden mogelijk te maken.

Deze privacyverklaring is van toepassing wanneer u gebruikmaakt van onze diensten. Als gebruiker heeft u bepaalde keuzes over de gegevens die wij van u verzamelen, gebruiken en delen zoals beschreven in dit privacybeleid en het cookiebeleid.

1. Introductie

Onze geregistreerde gebruikers, hierna te noemen ‘Leden’ delen hun persoonlijke gegevens, plaatsen berichten en wisselen opinie en kennis met elkaar uit en vinden zakelijke kansen. De content en gegevens van sommige van onze diensten is zichtbaar voor niet leden, ook wel ‘Bezoekers’ genoemd.

Diensten

Dit privacybeleid, met inbegrip van ons cookiebeleid, is van toepassing op uw gebruik van onze diensten, zoals ons platform en onze advertentie.

Databeheerders en contractpartijen

Connechter.eu wordt aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke verstrekt aan, verzameld bij of verwerkt in het kader van onze diensten. De verwerking van uw persoonsgegevens is onderworpen aan dit privacybeleid en ander relevante documentatie gerelateerd aan dit privacybeleid.

Wijzigingen voorbehouden

Connecther.eu kan dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Indien wij hierin wezenlijke wijzigingen aanbrengen, stellen we u hiervan op de hoogte, zodat u de kans heeft om de wijzigingen door te nemen voordat zij van kracht worden. Als u niet akkoord gaat met deze wijzigingen, kunt u uw account sluiten.

Indien u onze diensten blijft gebruiken nadat wij u op de hoogte hebben gesteld van de wijzigingen in dit privacybeleid, gaat u akkoord met de inhoud van het bijgewerkte privacybeleid vanaf de ingangsdatum.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

2.1. Gegevens die u aan ons heeft verstrekt

U verstrekt gegevens om een onlineaccount aan te maken op ons platform. Dan dient u enkele persoonsgegevens op te geven, waaronder uw naam, e-mailadres en/of mobiele nummer en een wachtwoord. Indien u zich aanmeldt voor een betaalde service, dient u teven uw betaal- en factuurgegevens te delen.

Daarnaast deelt u met ons de meest relevante informatie om een profiel van u te maken en up-to-date te houden. Hierbij kunt u denken aan opleiding, werkervaring, stad of regio en andere informatie. Deze aanvullende informatie is niet nodig tenzij u een volledig profiel wilt opstellen.

2.2. Gegevens die wij van derden ontvangen

Indien u berichten op ons platform deelt, kunnen deze berichten persoonlijke informatie over u bevatten. Deze informatie kunnen wij verwerken om u de juiste berichten te tonen, de mogelijkheden te bieden om met andere professionals in contact te komen en het beste uit ons platform te halen. Uw persoonlijke informatie kunnen wij ook met onze partners delen als u daarvoor toestemming geeft.

2.3. Gebruik van de Diensten

We kunnen uw gebruiksgegevens verwerken wanneer u onze diensten bezoekt of anderszins gebruikt, met inbegrip van onze website. We maken gebruik van de nodige gegevens, zoals IP-adres, e-mailadres, inloggegevens etc. om u te identificeren en uw gebruik te registreren. We kunnen uw zakelijk gerelateerde persoonsgegevens gebruiken om de relevante informatie te verzamelen en waar nodig te delen met onze partners voor een optimale dienstverlening.

3. Hoe we uw gegevens gebruiken

We gebruiken uw gegevens om onze diensten aan te bieden, zo veel mogelijk te personaliseren en verder te ontwikkelen. Hoe wij uw gegevens verwerken, hangt af van de diensten die u gebruikt, hoe u deze diensten gebruikt en uw keuzes die u in ons platform heeft aangegeven.

3.1. Diensten

We gebruiken uw persoonlijke gegevens om toegang tot onze diensten te geven en uw gebruikersinstellingen te verifiëren.

Met onze diensten kunt u in contact komen met en op de hoogte blijven van uw collega’s, partners en andere zakelijke relaties. Hiervoor gebruiken we uw gegevens (zoals uw profiel, profielen die u heeft bekeken of gegevens die u heeft verstrekt) om andere gebruikers uw profiel te helpen vinden. 

U kunt ook op de hoogte blijven van nieuwe activiteiten, nieuwe vaardigheden opdoen en onderlinge discussies met uw zakelijke connecties voeren. We gebruiken de gegevens die wij over u hebben om onze diensten voor u te personaliseren en verder te optimaliseren. Daarnaast kunnen wij de gegevens gebruiken om u suggesties te doen voor artikelen en vacatures die voor u interessant kunnen zijn.

3.2. Communicatie

We nemen contact met u op via e-mail, mobiele telefoon, notificaties op onze website, berichten in uw besloten portaalomgeving en andere wegen die beschikbaar zijn, waaronder push notificaties. We kunnen u ook berichten sturen over het gebruik van onze diensten, netwerkupdates, suggesties voor vacatures en reclameboodschappen van onze partners. Uw voorkeuren kunt u te allen tijde aanpassen. We maken u erop attent dat u serviceberichten inclusief veiligheids- en juridische berichten niet kunt uitschakelen.

3.3. Advertenties

We kunnen op uw wensen en profiel afgestemde advertenties tonen. In dit kader kunnen we gebruik maken van de volgende middelen en methodes:

 • Gegevens afkomstig van reclametechnologieën binnen en buiten ons platform, pixels, cookies en apparaat-id’s;
 • Door gebruikers verstrekte gegevens, zoals profiel- en contactgegevens, functie en industrie;
 • Gegevens over uw gebruik van onze diensten, zoals zoekgeschiedenis.
 • Informatie afkomstig van onze advertentiepartners en leveranciers;
 • Informatie die van bovenstaande gegevens is afgeleid.

In ons platform kunnen wij u gesponsorde berichten tonen, welke lijken op de niet-gesponsorde berichten, tenzij zij zijn aangemerkt als advertentie of woorden van die strekking.

Advertentiekeuzes

We delen uw persoonsgegevens niet met externe adverteerders of advertentienetwerken, behalve in het geval van: (1) geanonimiseerde gegevens; (2) met uw afzonderlijke toestemming, zoals bij de eerde aanmelding op de website; (3) gegevens die al zichtbaar zijn voor gebruikers van de diensten. Als u echter een advertentie binnen of buiten onze diensten bekijkt of hierop klikt, ontvangt de advertentieprovider een signaal dat iemand de pagina met de advertentie heeft bezocht. Via het gebruik van o.a. cookies kunnen ze vaststellen dat u dat bent geweest. Advertentiepartners kunnen persoonlijke gegevens die door de adverteerder rechtsreeks bij u zijn verzameld, koppelen aan uw profiel.

3.4. Marketingdoeleinden

In aanvulling op onze advertentiemogelijkheden, kunnen wij uw gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden. Dit kunnen wij doen om onze diensten bij u en anderen verder te promoten.

3.5. Ontwikkeling van diensten en onderzoek

Ontwikkeling van diensten

Wij ontwikkelen onze diensten en verrichten onderzoek voor verdere ontwikkeling en optimalisatie in het belang van onze gebruikers. Hiervoor gebruiken we gegevens, waaronder openbare feedback. De gegevens gebruiken wij zodat onze dienstverlening aan onze gebruikers steeds beter aansluit op hun wensen, mogelijkheden en behoeften.

Overig onderzoek

We streven ernaar economische kansen voor de gebruikers van ons platform te creëren om meer successen te boeken. We kunnen de aanwezige gegevens gebruiken om sociale, economische en werk gerelateerde trends in kaart te brengen, zoals de beschikbaarheid van interessante vacatures, vaardigheden en richtlijnen om de kloof tussen werkaanbod en vraag te verkleinen. In voorkomende gevallen kunnen we samenwerken met geselecteerde partijen om het onderzoek uit te voeren en relevante inzichten te krijgen.

Enquêtes

Vragenlijsten en enquêtes kunnen zowel door ons als door derden worden uitgevoerd. U bent niet verplicht om hieraan deel te nemen. U kunt zich afmelden voor uitnodigingen voor enquêtes, dan krijt u in het vervolg geen nieuwe uitnodigingen van ons.

3.6. Klantenservice

We gebruiken uw gegevens, waaronder uw berichten, om klachten en problemen gerelateerd aan het platform en/of de diensten te onderzoeken, hierop te reageren en oplossingen ervoor te bieden.

3.7. Veiligheid en onderzoek

We kunnen uw gegevens gebruiken in het kader van beveiliging, fraudepreventie of onderzoek naar de schending van een of meer bepalingen uit de Gebruikersovereenkomst tussen u en Connecther.eu.

4. Hoe we gegevens delen

Uw profiel is zichtbaar voor alle leden en klanten die gebruik maken van onze diensten. Afhankelijk van uw instellingen, kunnen zij tevens zichtbaar zijn voor niet-leden. We kunnen uw gegevens zowel intern als met externe partijen delen voor:

 1. De uitvoering van een overeenkomst,
 2. Onderzoek, preventie of maatregelen in verband met mogelijke strafbare feiten of ter ondersteuning van de overheid en bij onderzoek naar strafbare feiten;
 3. Onderzoek en verdediging van onszelf tegen claims van derde-partijen,
 4. Ter bescherming van de veiligheid en integriteit van onze diensten, en/of
 5. Ter bescherming van de rechten en veiligheid van de gebruikers en medewerkers van Connecther.eu en anderen

We proberen zoveel mogelijk om onze gebruikers vroegtijdig te informeren over het gebruiken en delen van persoonsgegevens. In voorkomende gevallen kunnen wij vooraf notificatie achterwege laten, bijvoorbeeld als wij dienen mee te werken aan een onderzoek van een overheidsinstelling naar een strafbaar feit.

Bij een eventuele structuurverandering, waaronder begrepen (gedeeltelijke) verloop, fusie of overname van andere bedrijven waarbij uw persoonsgegevens onderdeel uitmaken van de goodwill, kunnen uw gegevens deel uitmaken van deze transactie. Uw gegevens kunnen dan in de nieuwe structuur gebruikt worden.

5. Uw keuzes en verplichtingen

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in het Engels the General Data Protection Regulation (GDPR), heeft u de volgende rechten, keuzes en verplichtingen met betrekking tot uw persoonsgegevens die wij van u hebben.

5.1. Gegevensopslag

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Zo bewaren wij de meeste gegevens van u zolang uw account actief is dan wel zolang het wettelijk noodzakelijk is. Ook als u enkel vacatures via ons platform zoekt, kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken en houden wij uw profiel open, tenzij u uw profiel definitief afsluit.

5.2. Recht op toegang tot en controle over uw persoonsgegevens

U heeft het recht om te weten welke gegevens wij van u verwerken. Ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van u hebben en verwerken, kunt u:

 • Uw gegevens verwijderen: u kunt ons verzoeken om een deel van uw gegevens te verwijderen, bijvoorbeeld wanneer deze niet meer nodig te zijn om gebruik te maken van de diensten die wij u aanbieden.
 • Gegevens wijzigen of corrigeren: u kunt bepaalde gegevens wijzigen via uw Connecther.eu-account. Ook kunt u ons vragen om uw gegevens te wijzigen, bij te werken of te herstellen als u er zelf niet uitkomt.
 • Bezwaar maken, of het gebruik van gegevens beperken of verbieden: u kunt ons vragen om het gebruik van al uw of sommige van de gegevens te stoppen of het gebruik te beperken, bijvoorbeeld bij een juridisch geschil tussen u en ons of indien uw persoonsgegevens onnauwkeurig zijn.
 • Recht op toegang en/of dataportabiliteit: u kunt ons vragen om een kopie van uw persoonsgegevens. De door u opgevraagde gegevens kunnen wij zoveel mogelijk digitaal aan u verstrekken.

Voor al uw privacy vragen kunt u contact opnemen via privacy@connecther.eu. Uw vraag zullen wij in lijn met het geldend recht in behandeling nemen.

5.3. Wanneer u uw account sluit

Zelfs wanneer u uw account heeft gesloten, dienen wij bepaalde gegevens te bewaren.  Uw gegevens zijn binnen 48 uur niet meer zichtbaar voor anderen op ons platform. Indien en voor zover deze accounts informatie bevatten, verwijderen wij de gegevens in beginsel binnen 60 dagen, tenzij zoals hieronder aangegeven.

We bewaren uw gegevens zelfs nadat u uw account heeft gesloten als dat redelijkerwijs nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, geldende voorschriften na te leven, geschillen te beslechten, de beveiliging te garanderen, fraude en misbruik te voorkomen of een eerder gesloten overeenkomst met u na te leven.

Gegevens die u via ons platform met anderen heeft gedeeld blijven zichtbaar nadat u uw account heeft gesloten. We hebben geen controle over de gegevens die anderen buiten onze diensten op het platform hebben gekopieerd. Content wordt weergegeven met een onbekende gebruiker als bron. Uw profiel wordt mogelijk nog in de services van anderen weergegeven totdat zij hun cache hebben vernieuwd.

6. Overige belangrijke informatie

6.1. Beveiligingsmaatregelen

We nemen technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Zo controleren wij onze systemen regelmatig op mogelijke veiligheidsrisico’s en aanvallen. We kunnen de veiligheid van de door u verzonden gegevens echter niet garanderen, 100% veiligheid bestaat immers niet.

6.2. Grensoverschrijdende dataopslag en -overdracht

We kunnen uw persoonsgegevens zowel binnen als buiten de Europese Unie opslaan gebaseerd op juridische grondslagen. Afhankelijk van de serverlocatie, kunnen wij u persoonsgegevens tevens in de Verenigde Staten van Amerika opslaan.

6.3. Juridische grondslagen voor gegevensverwerkingen

We zullen uw persoonsgegevens enkel en alleen verwerken als wij een of meer juridische grondslagen hiervoor hebben. Juridische grondslagen bestaan uit onder andere toestemming, de uitvoering van een overeenkomst en ‘legitieme belangen’ van Connecther.eu.

Waar wij uitgaan van toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken, heeft u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken of te weigeren. Indien wij uw gegevens verwerken op basis van ‘legitieme belangen’, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerkingen. Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u ons bereiken via onze contactgegevens hieronder.

6.4. Direct marketing

We verwerking uw gegevens niet met derden voor direct marketingdoeleinden zonder uw toestemming.

6.5. Contactgegevens

Indien u vragen heeft over of klachten heeft in verband met deze privacyverklaring, neemt u contact met ons op via privacy@connecther.eu. Indien u niet tevreden bent met onze oplossing, kunt u klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse toezichthouder voor de privacyregels. Dit kunt u doen via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Login met je gegevens

of    

Je gegevens vergeten?

Create Account